Workcube KVKK ve GDPR ile %100 Uyumlu

Workcube KVKK ve GDPR ile %100 Uyumlu

Workcube kullanan işletmelere yönelik olarak geliştirdiğimiz Workcube GDPReady, Türkiye’de yürürlükte olan KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) ve Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda veri koruma ve mahremiyetine ilişkin düzenlemeleri belirleyen GDPR (General Data Protection Regulation) müktesebatıyla birebir uyumlu olarak şirketlerin veri edinme, kullanma ve saklama süreçlerinde tam çözüm sunuyor. 

GDPReady pazarda yer alan ve bu konuda çözüm sunduğunu belirten pek çok uygulamanın aksine sadece KVKK uyumluluk politikalarının yazıldığı bir uygulama değil. GDPReady bu politikaları yazmaya, tanımlamaya imkan veren fonksiyonlarının yanı sıra, yazılan bu kurallara ve süreçlere uygun olarak doğrudan verileri uygulama sunucu ve veri tabanı seviyesinde maskeleyebilen ve yine belirlenen politikalar çerçevesinde gerçek zamanlı veri erişimini yöneten kapsamlı bir veri güvenliği uygulaması.

GDPReady’nin hem yerel hem de global uygulamaları hayata geçirmeye imkan veren fonksiyonları Workcube kullanan işletmelerin uyumluluk süreçlerinde büyük kolaylık sağlıyor. 

Coğrafik olarak faaliyet gösterdiği yer Türkiye olsa da faaliyetlerinden herhangi biri AB’de yaşayan bireylerin kişisel verilerini içeren şirketler sadece KVKK değil GDPR için de gerekli kriterleri karşılamak durumunda.

Politika Yönetimi

 • Veri envanterini belirleme ve kayıtlarını oluşturma, listeleme, güncelleme fonksiyonu sunar.
 • Veri işleme amaçlarını belirleme ve kayıtlarını oluşturma, listeleme, güncelleme fonksiyonu sunar.
 • Verileri sınıflandırma-kategorilere ayırma ve kayıtlarını oluşturma, listeleme, güncelleme fonksiyonu sunar.
 • Veri paylaşım-aktarım grupları belirleme ve kayıtlarını oluşturma, listeleme, güncelleme fonksiyonu sunar.
 • Güvenlik tedbirlerini sınıflandırma ve kayıtlarını oluşturma, listeleme, güncelleme fonksiyonu sunar.
 • Veri Sorumluları belirleme ve kayıtlarını oluşturma, listeleme, güncelleme fonksiyonu sunar.
 • Aydınlanma metinleri yaratma ve kayıtlarını oluşturma, listeleme, güncelleme fonksiyonu sunar.
 • Verbis Dokümanları Hazırlama, kaydetme ve arşivleme fonksiyonu sunar.

Sınıflandırma ve Maskeleme

 • Anahtar kelimelerle veri tabanını inceleme ve sınıflandırmayı tablo ve kolon seviyesinde kolaylaştırır.
 • Dijital arşiv verilerini kategori, tip ve erişime göre sınıflandırmaya imkan sağlar. 
 • Kişisel Veri / Kişisel Veri-Gizli / Kişisel Veri- Çok Gizli / Finansal Veri / Finansal Veri – Gizli / Finansal Veri- Çok Gizli / Proses Bilgisi / Proses Bilgisi – Gizli / Proses Bilgisi – Çok Gizli olmak üzere dokuz seviyede GDPR hazır erişim yetki seviyesi sunar.
 • Uygulama sunucu seviyesinde GDPR yetkisine sahip olmayan kullanıcılara verileri maskeler.
 • Veri tabanı kolon-field seviyesinde verileri hashleme özelliğine sahiptir. Hashlenmiş veriler uygulama sunucu seviyesinde GDPReady ile çözülerek işlenir.

Veri işleme izinleri ve Erişim Yönetimi

 • Intranet-Employee Portal kullanıcıları için login ekranında Aydınlatma Metni ve Veri İşleme İzni alma, kaydetme, saklama ve izin politikalarında değişiklikleri onaylatma için gereken araçları sunar.
 • Kurumsal ve Bireysel müşteri ve tedarikçiler için B2B ve B2C extranet-web sitelerinde Aydınlatma Metni ve Veri İşleme İzni alma, kaydetme, saklama ve izin politikalarında değişiklikleri onaylatma imkanı sunar. 
 • Anonim kullanıcılar için public web sitelerinde cookie izinleri alma, kaydetme, saklama imkanı sunar.
 • GDPR yetkisini doğrudan Workcube kullanıcı yetki grubuna bağlayarak ve session yönetimi ile bütünleşik çalıştırarak veri erişimini yönetir.

İzleme ve Düzenleme

 • Veri işleme ve paylaşma izinlerinin sona erdirilmesi taleplerini alma, kaydetme ve saklama imkanı sunar.
 • Anonimleştirme, kullanıma kapatma, full maskeleme ve silme işlemlerini otomatikleştirecek araçlar sunar.
inup

Author url : go to url

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

©2023 Tüm hakları saklıdır  İnup Yazılım

×